Urząd pracy

KURSY W 100% MOGĄ BYĆ OPŁACONE PRZEZ URZĄD PRACY

Osoby bezrobotne otrzymują 100% refundacji kosztów kursu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KURSÓW FINANSOWANYCH PRZEZ URZĄD PRACY?

Jeżeli jesteś: Osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Zdecydowana na zorganizowanie sobie własnego źródła dochodu. Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu Pracy (wsparcie z Funduszu Pracy) na podstawie artykułów 14 do 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, wraz z późniejszymi zmianami.

DOFINANSOWANIE NA KURS MOŻE OTRZYMAĆ OSOBA KTÓRA:

Podejmie decyzję o chęci rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Ma zapewnione miejsce pracy po zakończeniu kursu. Pracuje i jest w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

MAŁA PODPOWIEDŹ JAK TO ZROBIĆ:

Zapoznaj się aktami prawnymi o których przeczytałaś powyżej. Szczególną uwagę należy zwrócić na artykuły 14-18 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.Skontaktuj się z Twoim Urzędem Pracy – zazwyczaj są to działy zajmujące się szkoleniami oraz doradztwem zawodowym bądź zespoły działające w ramach Urzędów Pracy. Umów się na spotkanie i uzgodnij z pracownikami Urzędu Pracy wszystkie sprawy.

 

Instytucja Szkoleniowa Diva Beata Urbańska
ul Mickiewicza 32a lok. 2
01-616 Warszawa
Numer ewidencyjny 2.14/00192/2014

Rezerwuj on-line